سوالات متداول شما را پاسخ داده ایم...

چطور قبل از شروع جلسه از وضعیت اینترنت خود مطلع شوم؟


می‌توانید با مراجعه به سایت speedcheck.ir سرعت اینترنت خود را بسنجید. اطلاعات ارائه شده در این سایت می‌تواند شما را در شناسایی وضعیت اینترنت و همچنین نحوه بهبود آن راهنمایی کند. در جلسه هم با دنبال کردن رنگ علامت پایدار می‌توانید از وضعیت اینترنت خود مطلع شوید.
پایدار: پایدار پایدار: پایدار نسبتا پایدار: نسبتا پایدار ناپایدار: ناپایدار